peníze

Změna autoškoly v průběhu kurzu

chtěla bych Vás poprosit o rada týkající se opakování zkoušky v autoškole. Je možné změnit autoškolu při opakování zkoušky – po neúspěšném pokusu části týkající se jízdy ve městě? A když ano, tak za jakých podmínek? Současná autoškola uvádí, že za zvýšený poplatek je možné se přidružit na termín k jiné autoškole (jelikož zkoušku bychom potřebovali mít absolvovanou do konce příštího týdne před odjezdem do zahraničí), avšak kromě policisty bude v autě přítomen majitel současné autoškoly jako spolujezdec, čemuž se chceme vyhnout.

Před zavedením čipů a GPS se všechny kurzy dokumentovaly papírově. To neumožňovalo jednoduchou změnu autoškoly. Po zavedení „čipování“ však může účastník řidičského kurzu předčasně ukončit řidičský kurz v jedné autoškole a kontinuálně pokračovat ve výuce teorie a praktickém výcviku ve druhé autoškole. To říká § 8 ods. 10 vyhlášky č. 10 45/2016 Sb. Jsou však 3 výjimky. Za prvé: Přesun není možný z kurzu vedeném v papírové podobě do kurzu vedeném elektronicky. Za druhé: Autoškola, ze které chcete odejít, musí s přesunem souhlasit a provést záznam (souhlas) o přesunu v systému JISCD. Bez tohoto záznamu přesun účastníka kurzu z jedné autoškoly do druhé není možný. Za třetí, a to se týká vás: Pokud jste již výcvik ukončili, jste přihlášeni na zkoušku nebo jste již první/druhou zkoušku absolvovali, tak přesun není možný (vaše žádost je evidována na policii). Teprve po třetí neúspěšné zkoušce můžete začít kurz znovu v jiné autoškole.

Prakticky to znamená, že chce-li žadatel o udělení řidičského oprávnění změnit autoškolu, musí přesvědčit majitele autoškoly, aby to zaznamenal v JISCD a dohodnout si finanční vyrovnání v původní i nové autoškole. Další možností je zahájit řidičský kurz úplně od začátku v nové autoškole. To ovšem znamená znovu absolvovat všechny hodiny teorie a praktického výcviku, takže za celý kurz zaplatíte znovu.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat