peníze

Aký je Vodnár?

Anjel vylievajúci na svet amforu plnú éterické tekutiny naznačuje Vodnárovu veľkorysosť, univerzálne bratstvo, demokraciu, pokrok a rovnoprávnosť.

Narodení znamení Vodnára sú silní, nezávislí, disciplinovaní, slušní, sociálno angažovaní, so schopnosťou samostatne myslieť. Nie sú to žiadne poddajné a bezmocné bytosti. Disponujú oslňujúci logikou. Brilantne diskutujú a analyzujú ľudské správanie. Majú silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, slušnosť a svedomia. Kladú na seba i druhých vysoké nároky. Často však nedokážu žiť podľa zásad, ktoré hlásajú, zvlášť v súkromnom živote. Objavuje sa u nich tendencie reformovať všetko a všetkých. Chýba im trpezlivosť, prispôsobivosť a vnímavosť. Emócie ich uvádzajú do rozpakov a vlastné city ťažšie vyjadrujú. Vyznačujú sa hrdosťou a sebaovládaním.

Pod šupkou neprístupnosti je citlivá a jemná bytosť. Potláčanie prirodzených emócií spôsobuje chlad a odstup. Objavuje sa u nich znížená citlivosť pre osobné záležitosti. Hlboká a komplikovaná povaha. K ich prednostiam patrí vernosť, úprimnosť, tolerancia a obetavosť. Váži si druhých ľudí, sú nositeľmi pravdy a neradi klamú. Ovládajú umenie byť ozajstným priateľom. Patrí k pozorným poslucháčom a objektívnym radcom. Dávajú ľudstvu nádej, pretože ich viera v človeka je hlboká, naozajstná a vrodená. Sú presvedčení, že každá bytosť sa môže slobodne rozhodovať. Ich myslenie je zamerané do budúcnosti a nesie znaky humanizmu a idealizmu. Prílišné zaujatie ideami však môže viesť k fanatizmu, výstrednostiam, politikárčenie a ku strate zmyslu pre skutočnosť.

Ženy tohto znamenia sú chytré a nechýba im srdce. Môžu mať však problém vyrovnať sa so svojou ženskosťou, pretože sú príliš angažovanej a nezávislé. V partnerstve preferujú rovnoprávnosť a samostatnosť. Keď sa obetujú tak na základe vlastných rozhodnutí. Sú tvrdohlavé, zaujímavé, nekonvenčné a priliehajúca na vlastných ideáloch. Spolužitie s touto ženou je výzvou pre zrelé muža.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat